دوشنبه 25 شهریور 1398آرشیو اخبار
آگهی مناقصه
موضوع مناقصه : سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت طراحی و مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا
دوشنبه 14 مرداد 1398 ادامه مطلب...
ممیزی IATF
پایان ممیزی مراقبتی استاندارد IATF 16949 و ISO9001 برای شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا ( سمتکو )
دوشنبه 07 مرداد 1398 ادامه مطلب...
آگهی مزایده
شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا (سمتکو) در نظر دارد اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت را از طریق مزایده به فروش برساند.
پنج شنبه 23 خرداد 1398 ادامه مطلب...
نمایشگاه قطعات ماشینکاری
انجمن قطعه سازان تبریز با همکاری شرکت طراحی مهندسی سایپا (سمتکو) جهت برقراری ارتباط و جستجوی پیمانکار و پتانسیل های صنعتی شهر تبریز.....
شنبه 07 اردیبهشت 1398 ادامه مطلب...
آگهی مزایده
شرکت طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارآلات سایپا (سمتکو) در نظر دارد حدود 2000 ست لنت کالیپر جلو سمند (پارس لنت) مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.
شنبه 10 آذر 1397 ادامه مطلب...